Certyfikaty i dyplomy informatyka w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

Dzień 08.09.2021r. był szczęśliwym dniem dla uczniów zdających w czerwcu i w lipcu egzaminy zawodowe. W tym dniu mogliśmy oficjalnie wręczyć certyfikaty i dyplomy informatyka potwierdzające zdanie egzaminów na wysokim poziomie.

Kwalifikacje EE.09 (Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci) zdało 100% uczniów, uzyskując w części pisemnej w większości ponad 70% (konieczne jest do zdania 50%), zaś w części praktycznej w większości 90% do 100% (konieczne do zdania 75%).
Kwalifikacje EE.09 zdało 50% również na wysokim poziomie.
Warto wiedzieć że posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika informatyka potrafi
  • montować i modernizować urządzenia techniki komputerowej,
  • posługiwać się oprogramowaniem systemowym i użytkowym,
  • korzystać z urządzeń sieciowych i peryferyjnych,
  • administrować systemami operacyjnymi,
  • stosować algorytmy w programowaniu,
  • projektować i tworzyć witryny i aplikacje internetowe
i wiele innych.
Gratulujemy starszym uczniom sukcesów i zachęcamy młodszych uczniów do rzetelnej nauki.