Czas podsumowań. Czas wakacji.

25.06.2021r. był ostatnim dniem wspólnych spotkań i podsumować minionego roku szkolnego. Pomimo pandemii Zespół Szkół aktywnie uczestniczył w szeregu projektach, programach, laboratoriach i wyjazdach naukowych. Wielu uczniów rzetelnie i sumiennie realizowało swoje obowiązki i uczestniczyło w zajęciach. Najlepsi z nich zostali kandydatami do Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Wiktoria Buczyńska z kl. II oraz Kacper Korsak z kl. III .Ponadto wyróżniający się uczniowie otrzymali świadectwa z „czerwonym paskiem” i Stypendium Dyrektora Szkoły: Rafał Chwiedź z kl. III, Tomasz Rutkowski z kl. III, Kacper Korsak z kl. III, Wiktoria Buczyńska z kl. II i Martyna Korsak z kl. II. Nagrodzono też pozostałych uczniów, którzy uzyskali średnią 4,0 i wyżej. Spotkanie końcoworoczne było okazją do podsumowania wyjazdu w projekcie Erasmus +, a uczestnicy programu przedstawili swoje prezentacje z pobytu w Rimini we Włoszech oraz podzielili się doświadczeniami nabytymi w czasie wyjazdu. Otrzymali też certyfikaty odbycia dwutygodniowego stażu praktycznego w zawodzie technik informatyk z suplementami w języku angielskim. Pod koniec spotkania dyrektor szkoły zwróciła uwagę uczniów na zasady bezpieczeństwa podczas wakacji, przekazała życzenia MEiN i Członków Rady Pedagogicznej, życzyła dobrego i udanego wypoczynku.