Dyplomy i certyfikaty dla absolwentów i uczniów Zespołu Szkół

Przekazanie dyplomów technika informatyka oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie należy do przyjemniejszych chwil w życiu szkoły. Takie właśnie chwile przeżywaliśmy niedawno, co udało się utrwalić na dołączonych fotografiach.
Na dyplom technika informatyka składa się certyfikat z kwalifikacji, których nazwy są dość długie, ale dla przybliżenia można powiedzieć, że pierwsza z nich dotyczy naprawy komputerów i sieci komputerowych, a druga dotyczy programowania i tworzenia stron internetowych. Każda z tych kwalifikacji pozwala podjąć nieco inny rodzaj pracy lub działalności gospodarczej, ale obie są cenione i poszukiwane na rynku pracy. Oczywiście najlepiej posiadać obie ale każda z nich jest już wartością i może lepiej odzwierciedlać predyspozycja i preferencja posiadacza certyfikatu.
Absolwentom gratulujemy dyplomu i życzymy dalszego rozwoju na drodze wybranej kariery zawodowej lub dalszej nauki. Uczniom – posiadaczom pierwszych certyfikatów, również gratulujemy i zachęcamy do wytężonej pracy na drodze do kolejnego certyfikatu i pełnego dyplomu. Warto poświęcać swój wysiłek, warto się rozwijać!