Goście z Czarnej Wsi Kościelnej za pan brat z Macintoshem

W ramach kolejnych dni otwartych spotkaliśmy się z gimnazjalistami w pracowniach Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. Uczniowie klasy III gimnazjum z nauczycielem obejrzeli pracownię interdyscyplinarną i bibliotekę, zobaczyli czynności związane z serwisowaniem komputera, wysłuchali informacji o specyfice przedmiotu język angielski zawodowy, próbowali swoich sił na stanowiskach komputerowych w pracowni PC. Największą atrakcją jednak dla nich była lekcja w pracowni komputerów iMac. Pod fachową opieką informatyka zostali zapoznani z budową tych komputerów, tajnikami systemu Mac OS, korzystali z dołączonych kamer za pomocą programu Photo Booth, tworzyli figury geometryczne w programie GEOGEBRA.

Okazało się, że konstrukcje geometryczne nie są wcale trudne, a niektórym uczniom spodobały się możliwości przekształceń geometrycznych. Mnóstwo uśmiechów wywołały zdjęcia w „krzywym zwierciadle” kamery i choć młodzi ludzie często narzekają na swój wizerunek, to na pewno nie chcieliby wyglądać w rzeczywistości tak, jak ujrzeli siebie po zastosowaniu różnych sztuczek informatycznych.

Żartom i komentarzom nie było końca. Niektórzy uczniowie już dziś zdecydowali się na naukę w naszej szkole i pobrali w sekretariacie kwestionariusze rekrutacyjne.