Kolejny certyfikat w ogólnopolskim programie IT-Szkoła dla Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej

W październiku otrzymaliśmy miłe wyróżnienie, podkreślające wiedzę i umiejętności informatyczne naszych uczniów w programie IT-Szkoła. Aktywnie uczestniczymy w programie – głównie poprzez udział w otwartych testach on-line, sprawdzających wiedzę ogólną i wybrane zagadnienia z szerokiego zestawu umiejętności informatycznych (sieci komputerowe, grafika komputerowa, algorytmika, zasady działania Internetu, itp.).

Wielu naszych uczniów otrzymało status uczestnika programu studenckiego Microsoft, wypełniając normy pozwalające na bezpłatny dostęp do ogromnej bazy komercyjnych programów tej firmy. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wykonywanie zadań tego programu, gdyż nabyte i wyćwiczone umiejętności pozwalają uzyskać wysokie wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie informatyka. Rozwiązywanie testów można kontynuować w domu w warunkach bezstresowych, np. przy herbatce i pączku.