Ksiądz Biskup w Zespole Szkół

Wasza Ekscelencjo. Chrystus wybrał Ciebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele – strzeżenia depozytu wiary i jej przekazywania. Obecność Waszej Ekscelencji w naszej szkole jeszcze wyraźniej wskazuje i przypomina nam prawdę, że na fundamencie Apostołów, których Ksiądz Biskup jest następcą, zbudowana jest nasza wiara. Prosimy o jej umocnienie, błogosławieństwo i serdecznie witamy w naszej wspólnocie szkolnej.
Tymi słowami powitaliśmy dostojnego Gościa oraz ks. proboszcza i ks. Ryszarda. Dyrektor szkoły przedstawiła krótko historię i bieżące sprawy Zespołu Szkół oraz zmiany, które nastąpiły w szkole od ostatniej wizyty przed siedmioma laty. Zebrani nauczyciele, pracownicy i uczniowie uzupełnili te informacje własnymi wspomnieniami i spostrzeżeniami. Jego Ekscelencja odniósł się do nas z serdecznością i zrozumieniem, błogosławiąc nam na dalsze trudy pracy szkolnej.