Język niemiecki

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
barbaraniemiecki@wp.pl