Podstawy przedsiębiorczości

Lekcje zdalne z podstaw przedsiębiorczości są prowadzone w systemie nauki zdalnej MS Teams