Biologia

Wszystkie informacje i prace robimy w pobranym dokumencie, nanosimy odpowiedzi (wypełniając wybrać czerwony kolor czcionki) i w takiej postaci przesyłamy na adres amakielkowska@gmail.com. Dokument ma mieć nazwę zawierającą tytuł karty pracy, imię i nazwisko,  np.
ukladszkieletowy_jan_kowalski
klonowanie_jan_kowalski
Podobną zawartość należy umieścić w temacie listu

Prace oddane po terminie będą miały obniżoną ocenę.

Prac przysłanych po miesiącu nie sprawdzam.