Chemia

Wszystkie informacje i prace robimy w pobranym dokumencie, nanosimy odpowiedzi (wypełniając wybrać czerwony kolor czcionki) i w takiej postaci przesyłamy na adres amakielkowska@gmail.com. Dokument ma mieć nazwę zawierającą tytuł karty pracy, imię i nazwisko, np.
pH_odczyn_jan_kowalski
skladnikizywnosci_jan_kowalski
Podobną zawartość należy umieścić w temacie listu.

Prace przysłane po terminie będą miały obniżoną ocenę.

Prac przysłanych po miesiącu nie sprawdzam.