Język polski

Adres e-mail do odesłania zadań i konsultacji:
kawrobl@wp.pl

Od 3 listopada wszystkie materiały i zadania z języka polskiego  będę umieszczać na M.Teams. Jeśli ktoś z Was nie ma możliwości korzystania z tej platformy, proszę o informację. 

Klasa I

kl. I (21 X)

kl. I (22 X)

kl. I (23. X)

kl.I (28 X)

kl. I (29 X)

kl. I (30. X)

kl. I (4 XI)

kl.I (5,6 XI)

kl. I (12-13 XI)

kl. I (18 XI)

kl. I (19 XI) sztuka średniowieczna

kl. I (25 XI) Pieśń o Rolandzie

kl. I (26 XI) Bogurodzica

kl. I (2 XII) Rodzaje archaizmów

kl. I (3. XII) Lament świętokrzyski

kl. I (9XII) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Kl. I (10 -11 XII) Legenda o św. Aleksym

kl. I (16 XII) św. Franciszek

kl. I (17 XII) Łagodni ludzie i zwierzęta- czytanie ze zrozumieniem

kl. I (20 I) Dzieje Tristana i Izoldy

kl. I (27 I ) Boska Komedia

kl. I (29 I) nauka o języku

kl. I (3 II) średniowiecze-powtórzenie

kl. I (10 II) Czym jest gramatyka

kl. I (11 II) gramatyka

kl. I (12 II) Renesans- wprowadzenie

kl. I (17 II) sztuka średniowieczna

kl. I (19 II) Renesans a średniowiecze, wzorce osobowe

kl. I (24 II) Czego chcesz od nas, Panie

kl. I (25-26 II) Pieśń IX Jana Kochanowskiego

kl. I (3 III) Pieśń XXIV Jana Kochanowskieggo

kl. I (10 III) Pieśń świętojańska o sobótce

Zadanie z 10 marca

kl. I (17 III) Treny J. Kochanowskiego

kl. I (19 III) TrenyIX i XI

kl. I (25-26 III) Odprawa posłów greckich

kl. I (14 IV) Makbet

kl. I (15-16 IV) Makbet- charakterystyka bohatera

kl. I (21 IV) Lady Makbet

kl. I (23 IV) Romeo i Julia

kl. I (28 IV) Barok

kl. I (5 V) Poezja Morsztyna

kl. I (6 V) Szarzyński

kl. I (7 V) Potocki

Klasa II G

kl.II G (20.X)

kl. II G (22 X)

kl. II G (27. X)

kl. II G (29 X)

kl. II G (3 XI)

kl. II G (5 XI

kl. II G (10 XI)

kl. II G (12 XI)

kl. II G (17 XI)

kl. II G (19. XI) Pan Tadeusz

kl. II G (26 XI)-Pan Tadeusz

kl. II G (1 XII) Pan Tadeusz-fabuła

kl. II G (3 XII) Pan Tadeusz- mityzacja

kl. II G (8XII) cechy epopei, liryki lozańskie

cechy epopei

kl. II G (15 XII) Słowacki,Hymn

kl. II G (17 XII) Grób Agamemnona

kl. II G (22 XII) Rozłączenie

kl. II G (19 I) Kordian

kl. II G (16 II) romantyzm- bohaterowie

kl. II G (23 II) pozytywizm-wprowadzenie

kl. II G (25 II) Pozytywizm w Polsce

kl. II G (2 III) Sztuka pozytywistyczna

kl. II G (4 III) Publicystyka pozytywistyczna

kl. II G (9 III) Cechy felietonu

kl. II G (18 III) nowela Jamioł

Klasa II P

kl. II P (20. X)

kl. II P(23 X)

kl. II P (27 X)

kl.II P (30X)

kl. II P (3 XI)

kl. II P(6 XI)

kl.II P(10XI)

kl. II P (13XI)

kl. II P (17 XI)

kl. II P (1 XII) Słowacki- Rozłączenie

kl. II P (8 XII) Kordian

kl. II P(11 XII) Kordian, akt. II

kl. II P (15 XII) Kordian-akt III

kl. II P (18 XII) Kordian

kl. II P (22 XII) Kordian

kl. II P (19 I) Norwid

kl. II P (22 I) wiersze Norwida

kl. II P (2 II) Nie-Boska komedia

kl. II P (5 II) Nie-Boska komedia

kl. II P (9 II) zapożyczenia

kl. II P (12 II) Odmiany polszczyzny

k. II P (19 II romantyzm- powtórzenie

kl. II P (26 II) Pozytywizm- wprowadzenie

kl. II P (2 III) Pozytywizm w Polsce

 

Klasa III

kl. III (20 X)

kl. III (22 X)

kl. III (27 X)

kl. III (29 X)

kl. III (3 XI)

kl. III (5 XI)

kl. III (10 XI)

kl. III (12 XI)

kl. III (17.XI)

kl. III (19. XI Chlopi- wybrane zagadnienia

kl. III (24 XI) Jądro ciemności

kl. III (26 XI) Jądro ciemności

kl. III (1. XII Jądro ciemności- opis stacji

kl. III (3 XII) Jądro ciemności

kl. III (8XII) Ćwiczenia maturalne, Ludzie bezdomni

kl. III (10 XII) Ludzie bezdomni

kl. III (15 XII) Charakterystyka Judyma

kl. III (17 XII) Ludzie bezdomni

kl. III (22 XII) Ludzie bezdomni

kl. III (19 I) Moralność pani Dulskiej

Klasa IV

kl. IV (21 X)

kl. IV (23 X)

kl. IV (28.X)

kl. IV (30. X)

kl. IV (4 XI)

kl. IV (6 XI)

kl. IV (13 XI)

kl. IV (18 XI) Zdążyc przed Panem Bogiem

kl. IV (25 XI) Różewicz

kl. IV (27 XI) Różewicz-wiersze

kl. IV (3XII) Miłosz

k. IV (4 XII) Współczesność

kl. IV (9 XII) sztuka współczesna

kl. IV (11 XII) ćwiczenia maturalne, streszczenie

kl. IV (18XII) Białoszewski, Bursa

kl. IV (20 I) Jezyk nienawiści

kl. IV (22 I) poezja Barańczaka

kl. IV (27 I) zmiany na maturze

kl. IV (3 II) Poezja Z. Herberta

kl. IV (5 II) Herbert

kl. IV (10 II) Herbert- Potega smaku

kl. IV (12 II) Szymborska

kl. IV (17 II) szkic wiersza

Dżuma-karta pracy

kl. IV (19 II) Rok 1984 Orwella

kl. IV (24 II) Rok 1984 jako antyutopia

kl. IV (26 II) powtórzenie przed maturą

Zadanie- czytanie ze zrozumieniem

kl. IV (10 III)

kl. IV (12 III) Dżuma

kl. IV (17 III) Dżuma- postawy bohaterów

kl. IV (14 IV) Tango zadanie na ocenę