O promocji zdrowia i nie tylko

Uzupełnieniem edukacji ogólnokształcącej i zawodowej są również inne działania, ukierunkowujące młodzież na właściwe podejście do różnych problemów i podejmowanie dobrych decyzji. W ramach takich działań edukacyjnych w Zespole Szkół przeprowadziliśmy warsztaty dla młodzieży promujące zdrowie i rozpowszechniające zdrowy styl życia wśród młodych ludzi. Pracownicy Stowarzyszenia FAROS w Białymstoku omówili zagadnienia dotyczące zmian zachodzących w człowieku podczas dojrzewania w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, psychoseksualnej i społecznej. Poruszone również były zagadnienia dotyczące prokreacji i unikania chorób zakaźnych. Przy wsparciu nowoczesnych pomocy edukacyjnych zapoznano młodzież, jak rozpoznawać sygnały chorób, reagować na nieprawidłowości, dbać o zdrowie prokreacyjne i gdzie szukać pomocy.

Warto świadomie wkraczać w progi dorosłego życia i podejmować właściwe decyzje, bo jak mówi stare przysłowie – „ Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.