Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej zaprasza do składania ofert na stanowisko sekretarza szkoły. Kandydaci do podjęcia pracy powinni posiadać

  • Wykształcenie średnie;
  • Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych, poczty elektronicznej oraz Internetu;
  • Kulturę osobistą i umiejętności komunikacyjne niezbędne od pracy w sekretariacie szkoły.

Zainteresowanych pracą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na adres e-mail szkoły (liceum@liceum.net), bezpośrednio do szkoły lub pocztą tradycyjną (Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka).