Poznaj atom, czyli o promieniotwórczości wokół nas – laboratorium naukowe w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.

Ciekawym uzupełnieniem wiadomości pozyskiwanych na lekcjach fizyki były warsztaty popularyzujące naukę o promieniowaniu i jego zastosowaniu w energetyce i medycynie. Zajęcia edukacyjne mogły się odbyć dzięki akceptacji projektu przez Ministerstwo Energii, a poprowadził je Pan Marek Pruszyński z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Uczniowie wysłuchali ciekawego wykładu „Promieniowanie wokół nas” połączonego z prezentacjami multimedialnymi przedstawiającymi zastosowanie promieniowania i radioizotopów w różnych dziedzinach przemysłu i życia codziennego. Młodzież miała okazję do zadawania pytań, zapoznania się z działaniem licznika Geigera – Mullera. Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie sprawdzali radioaktywność różnych materiałów otaczających człowieka na co dzień.
Połączenie teorii z praktyką i spotkania ze specjalistami danej dziedziny naukowej przybliżają uczniom trudną tematykę dyscyplin naukowych. Dlatego cieszymy się, że w ciekawy i łatwo dostępny dla uczniów sposób można było poszerzyć horyzonty młodych ludzi w zakresie promieniotwórczości – tak ważnej w XXI wieku.