Technik informatyk

Technik informatyk

Informacje o zawodzie technik informatyk

Numer zawodu 351203

Technik informatyk zajmuje się technologiami i urządzeniami służącymi do gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy obsługa oprogramowania i urządzeń komputerowych, znajomość specjalistycznych języków służących do zarządzanie danymi, administrowanie systemami i sieciami komputerowymi, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz konserwacja i usuwanie usterek sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zawód informatyka zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy dziedzina ta stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu, administracji, handlu i usług. Obecnie informatyka wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Do zadań zawodowych technika informatyka można zaliczyć zwykle kilka z wymienionych niżej czynności:

 • diagnozowanie oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 • instalowanie oprogramowania,
 • projektowanie i tworzenie sieci komputerowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie stron internetowych,
 • tworzenie grafiki komputerowej,
 • tworzenie aplikacji internetowych,
 • projektowanie i tworzenie  baz danych,
 • zarządzanie bazami danych,
 • pisanie programów w różnych językach programowania,
 • dobieranie sprzętu do konkretnych zastosowań,
 • prowadzenie prac serwisowych w punktach usług komputerowych,
 • udzielanie pomocy technicznej dla klientów.

Tak szeroki zakres obowiązków prowadzi do powstania węższych specjalizacji informatycznych i sprawia, że ilość miejsc pracy dla technika informatyka jest rzeczywiści duża w porównaniu z innymi zawodami. Podobnie jak w innych branżach możliwe jest również podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Poniżej kilka informacji o tym ciekawym zawodzie „z pierwszej ręki”

 

Dodatkowa, zwięzła informacja o zawodzie w formie filmowej