Unikaj ryzykownych zachowań – profilaktyka używek i substancji psychoaktywnych

W dniu 18 października 2016 r. w Zespole Szkół odbyły się zajęcia dla młodzieży z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze) – prowadzone przez psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Omówione zostały zagadnienia dotyczące hierarchii wartości młodych ludzi, a także analizy wpływu substancji psychoaktywnych na ich życie i zdrowie. Uczniowie poznali czynniki ryzyka stosowania używek zagrażające ich płodności, jak również zdrowiu przyszłych pokoleń. Krótkie ankiety i aktywny udział uczniów świadczyły o dużym zainteresowaniu tą problematyką i koniecznością organizowania podobnych warsztatów w przyszłości.