Uczniowie Zespołu Szkół pamiętają o bohaterach.

W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej uczniowie Zespołu Szkół wraz z opiekunami odwiedzili miejsca pamięci w okolicach Czarnej Białostockiej, przywołując pamięć poległych za naszą wolność. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwie mogiły, o których trochę informacji poniżej.
Mogiłka to drewniany krzyż ogrodzony metalowym płotkiem. Przed ogrodzeniem umieszczono kamień, na którym znajduje się tablica z napisem:

MOGIŁKA
kpr. STANISŁAW SZCZĘSNY
POLEGŁ W OBRONIE OJCZYZNY
W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
26 VII 1920 r.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
W dniu 26 lipca 1920 r. 41 suwalski pułk piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego walczył w rejonie wsi Rozedranka i Wilcza Jama oraz Czarnej Wsi, a następnie wycofał się przez Bokiny na lewy Brzeg Narwi. Stanisław Szczęsny został ranny w okolicy wsi Rozedranka i zmarł podczas odwrotu swojego oddziału. Znajduje się na liście strat pułku jako szeregowiec poległy w okolicach Sokółki. Według innej wersji pełnił funkcję działonowego w artylerii.

Tuż za niestrzeżonym przejazdem kolejowym od ulicy Świerkowej odchodzi leśna droga prowadząca do Wólki Ratowieckiej. Kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania na niewielkim wzniesieniu znajduje się charakterystyczny dla rejonów Puszczy Knyszyńskiej krzyż ogrodzony drewnianym płotkiem. Jest to miejsce upamiętniające śmierć zaledwie 17 letniego Józefa Pawłowskiego dnia 23 V 1945 r. Według przekazów zginął w trakcie rozbrajania pocisku. Wychowawca IP i przewodnik PTTK Łukasz Prochor opowiedział historię miejsca ostrzegając o niewybuchach, na które nadal można natrafić w okolicy Czarnej Białostockiej oraz udzielił instrukcji postępowania w razie natrafienia na przedmiot wyglądający na amunicję.