Technik informatyk

Technik informatyk

Informacje o zawodzie technik informatyk

Numer zawodu 351203

Technik informatyk zajmuje się technologiami i urządzeniami służącymi do gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy obsługa oprogramowania i urządzeń komputerowych, znajomość specjalistycznych języków służących do zarządzanie danymi, administrowanie systemami i sieciami komputerowymi, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz konserwacja i usuwanie usterek sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zawód informatyka zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy dziedzina ta stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu, administracji, handlu i usług. Obecnie informatyka wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Do zadań zawodowych technika informatyka można zaliczyć zwykle kilka z wymienionych niżej czynności:

 • diagnozowanie oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 • instalowanie oprogramowania,
 • projektowanie i tworzenie sieci komputerowych,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • projektowanie stron internetowych,
 • tworzenie grafiki komputerowej,
 • tworzenie aplikacji internetowych,
 • projektowanie i tworzenie  baz danych,
 • zarządzanie bazami danych,
 • pisanie programów w różnych językach programowania,
 • dobieranie sprzętu do konkretnych zastosowań,
 • prowadzenie prac serwisowych w punktach usług komputerowych,
 • udzielanie pomocy technicznej dla klientów.

Tak szeroki zakres obowiązków prowadzi do powstania węższych specjalizacji informatycznych i sprawia, że ilość miejsc pracy dla technika informatyka jest rzeczywiści duża w porównaniu z innymi zawodami. Podobnie jak w innych branżach możliwe jest również podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Poniżej kilka informacji o tym ciekawym zawodzie „z pierwszej ręki”

 

Dodatkowa, zwięzła informacja o zawodzie w formie filmowej

Atuty szkoły:
 • sprzyjające warunki do rozwoju indywidualnego ucznia, wysoka ocena Komisji Akredytacyjnej Projektu BFKK d/s oceny zewnętrznej jakości kształcenia zawodowego,
 • wirtualna strzelnica pozwalająca na udział w zajęciach strzeleckich pod okiem instruktora,
 • nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych,
 • ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych informatycznych lub sportowych,
 • dodatkowe formy zajęć edukacyjnych: organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów tematycznych w szkole i w terenie, profilaktyka organizowana przez specjalistów, współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie orientacji zawodowej, spotkania z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin,
 • uczestnictwo w projektach umożliwiających indywidualny rozwój, takich jak projekt staży zagranicznych ERASMUS+, projektach pozwalających realizować własne pomysły (pozyskiwanie grantów), indywidualne doradztwo zawodowe.
 • kameralna i przyjazna atmosfera,
 • organizacja ciekawych warsztatów z doktorantami i naukowcami, z prawnikami, z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą i pracodawcami, wyjazdy do laboratoriów naukowych Politechniki Białostockiej,
 • sukcesy informatyczne i sportowe uczniów na poziomie powiatu, województwa, kraju.
Szkoła wykorzystuje w pracy:
 • nowoczesną strzelnicę wirtualną pozwalającą na ćwiczenia strzeleckie w różnych trybach, z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej,
 • nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z systemem Windows, Linux oraz pracownia z komputerami przenośnymi (laptopami)  i szybkim dostępem do Internetu (łącze światłowodowe),
 • zestawy urządzeń komputerowych wspierających nauką w zawodzie technik informatyk,
 • rozwiązania sieciowe wspierające pracownie uczniowskie oparte o systemy pfsense, univention, proxmox,
 • system maszyn wirtualnych na komputerach uczniowskich,
 • nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: tablica interaktywna, projektory multimedialne, kamera i aparaty cyfrowe, telewizory LCD i sprzęt audiowizualny.
Zajęcia pozalekcyjne:
 • w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu,
 • zajęcia językowe,

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki

ZAPRASZAMY