Plan lekcji

Plan lekcji może ulegać zmianie w związku z różnymi zdarzeniami losowymi. Zmiany takie są przekazywane uczniom obecnym w szkole zwykle w przeddzień wystąpienia zmiany. Uczniowie proszeni są o przekazywanie informacji nieobecnym kolegom.

Przed odczytaniem planu warto odświeżyć stronę, bo starsze wersje mogą być ciągle zapisane w pamięci podręcznej przeglądarki.

Plan lekcji od 02.10.2023:

Plan klasy I 

Plan klasy II 

Plan klasy IV

Plan klasy V

W planach użyte zostały skróty dla przedmiotów zawodowych. Poniżej wyjaśnienie tych skrótów:

PSKDP – Przygotowanie stanow. komp. do pracy

EUP – Ekspl. urz. peryferyjnych

PI – Podstawy informatyki

MIELSK – Montaż i ekspl. lokalnych sieci komput.

ASERW lub ASSO – Admin. serwerowymi syst. operacyjn.

EUS – Eksploatacja urządzeń sieciowych

PABD – Projektowanie i admin. bazami danych

PSI – Projektowanie stron internetowych

PAI – Programowanie aplikacji internetowych

ANGZAW – Język angielski zawodowy

NUTK – Naprawa urządzeń techniki komputerowej