Oferta kształcenia

 • Technik informatyk

Oferta kształcenia w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej:

 • Technikum dla młodzieży kształcące w zawodzie technik informatyk – więcej…
 • Liceum ogólnokształcące: – więcej…

Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna i przebiega w kameralnej i przyjaznej atmosferze.

Możesz pobrać, wydrukować, uzupełnić i przynieść do szkoły odpowiednie wnioski o przyjęcie do technikum lub liceum (oba wnioski są prawie identyczne, a Twój wybór wniosku będzie dla nas informacją o tym, jaki typ szkoły preferujesz). Wnioski te możesz pobrać również w sekretariacie szkoły.

Możesz też uzupełnij formularz online,  a następnie potwierdzić go podpisem przy najbliższej wizycie w szkole. Formularz ten będzie wymagał jeszcze uzupełnienia w szkole o dodatkowe informacje i dokumenty, np. 2 zdjęcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i dodatkowe formularze dostępne w sekretariacie szkoły.

 

Atuty szkoły:
 • sprzyjające warunki do rozwoju indywidualnego ucznia, wysoka ocena Komisji Akredytacyjnej Projektu BFKK d/s oceny zewnętrznej jakości kształcenia zawodowego,
 • ambitni, twórczy i doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych informatycznych lub sportowych,
 • dodatkowe formy zajęć edukacyjnych: organizacja prelekcji, szkoleń, warsztatów tematycznych w szkole i w terenie, profilaktyka z wykorzystaniem form teatralnych, współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie orientacji zawodowej, spotkania z ciekawymi ludźmi i specjalistami różnych dziedzin,
 • uczestnictwo w projektach umożliwiających indywidualny rozwój, takich jak IT Szkoła, projektach organizujących zagraniczne praktyki uczniów, projektach pozwalających realizować własne pomysły (pozyskiwanie grantów), możliwość uczestnictwa w płatnych stażach, indywidualne doradztwo zawodowe.
 • kameralna i przyjazna atmosfera,
 • organizacja ciekawych koncertów muzycznych, warsztatów z doktorantami i naukowcami, z prawnikami, z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą i pracodawcami, wyjazdy do laboratoriów naukowych Politechniki Białostockiej,
 • sukcesy informatyczne i sportowe uczniów na poziomie powiatu, województwa, kraju.
Szkoła wykorzystuje w pracy:
 • nowoczesne pracownie informatyczne, w tym: pracownia PC z systemem Windows, Linux oraz pracownia z komputerami iMac firmy Apple  i szybkim dostępem do Internetu (łącze światłowodowe),
 • zestawy urządzeń komputerowych wspierających nauką w zawodzie technik informatyk,
 • rozwiązania sieciowe wspierające pracownie uczniowskie oparte o systemy pfsense, univention, proxmox,
 • system maszyn wirtualnych na komputerach uczniowskich,
 • nowoczesne pomoce naukowe, m.in.: tablica interaktywna, projektory multimedialne, kamera i aparaty cyfrowe, telewizory LCD i sprzęt audiowizualny,
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną ze stałym i szybkim dostępem do Internetu, bogatą wideotekę oraz obszerny zbiór encyklopedii i programów multimedialnych do wykorzystania na lekcjach językowych, przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych,
 • Pracownię Europejską
Zajęcia pozalekcyjne:
 • w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z grafiki komputerowej, fotografii i filmu,
 • zajęcia językowe,

Nauczane języki obce:

język angielski, język niemiecki

ZAPRASZAMY