Strzelnica wirtualna

Regulamin Wirtualnej Strzelnicy w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół jest przeznaczona do przeprowadzania treningów, zawodów oraz do celów edukacyjnych i rekreacyjnych. Strzelnica otwarta jest dla uczniów w godzinach pracy szkoły. Pozostałe osoby mogą korzystać ze strzelnicy w poniedziałek w godz. 16 – 17 oraz we wtorek i czwartek w godz. 16 – 18 w jednogodzinnych sesjach, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną. Wymagana jest akceptacja regulaminu (załącznik nr 1). O przyjęciu na strzelnicę decyduje kolejność zgłoszeń na dany dzień.

Prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem działania strzelnicy dołączonym poniżej

Regulamin strzelnicy

Adres poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach związanych ze strzelnicą:

strzelnica@liceum.net