Osiągnięcia

Zawody Powiatowe w szachach i w piłce siatkowej

We wtorek 27.02 rozegrane zostały Zawody Powiatowe w szachach i w piłce siatkowej. Rywalizacja była bardzo zacięta i widowiskowa. Nasza drużyna zajęła II miejsce w piłce siatkowej, a nasi szachiści Kacper Stelmaszek i Norbert Glubowski zajęli IV i VI miejsce. Z dobrej strony pokazała...

Początek roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w poniedziałek 4 września. Dyrektor Mirosław Beń skierował do zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli słowa powitania i życzenia udanego kolejnego roku nauki. Szczególne słowa powitania i dobre życzenia usłyszeli uczniowie klasy pierwszej, którzy rozpoczynają...

Tytuł Młodzieżowego Sędziego Sportowego dla miłośników sportu z Zespołu Szkół

Uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej biorą udział w programie „Młodzieżowy Sędzia Sportowy w Lekkoatletyce” prowadzonym przez Agnieszkę Chodziutko. Uczniowie wzięli udział w zgrupowaniu wojewódzkim programu MSS, gdzie uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów. Uczestnicy zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne...

Dyplomy i certyfikaty dla absolwentów i uczniów Zespołu Szkół

Przekazanie dyplomów technika informatyka oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie należy do przyjemniejszych chwil w życiu szkoły. Takie właśnie chwile przeżywaliśmy niedawno, co udało się utrwalić na dołączonych fotografiach. Na dyplom technika informatyka składa się certyfikat z kwalifikacji, których nazwy są dość...

Nowe umiejętności zawodowe, niezapomniane wrażenia, ciekawe doświadczenia – efekty programu Erasmus+

Grupa uczniów Zespół Szkół, którzy przebywali w Grecji na stażu zawodowym, powróciła już do Czarnej Białostockiej. Wszyscy podkreślają swoje zadowolenie z odbytych praktyk, oraz nowe doświadczenia, które wynieśli z zajęć organizowanych w ramach stażu. Szczególnie podobało się programowanie robotów i ich budowa z dostępnych...

Wysokie oceny dla Zespołu Szkół w pięcioletnim projekcie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Certyfikaty i Oscary rozdane

Przez pięć kolejnych lat nasze technikum uczestniczyło w rozbudowanym projekcie „Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Mogliśmy wzbogacić edukację szkolną udziałem w laboratoriach naukowych uczelni wyższych, stażach u pracodawców, wykonywaniem zadań i realizacją...

Podsumowanie minionego roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, miłych spotkań, czas zerkania wstecz na wydarzenia i dokonania, które już są za nami. Systematyczna praca wielu uczniów owocuje na koniec bardzo dobrymi i dobrymi ocenami końcowymi. Mamy dzięki temu kandydatów do stypendium Prezesa Rady...

Stypendyści w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej

Pomimo trwającej pandemii wielu uczniów Zespołu Szkół pracuje solidnie i osiąga sukcesy. W bieżącym roku szkolnym najlepsi z nich: Wiktoria Buczyńska (technikum na podbudowie szkoły podst.) oraz Kacper Korsak (technikum na podbudowie gimnazjum) otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Duże gratyfikacje...

Wysokie noty Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w ocenie kształcenia zawodowego

Na zaproszenie BFKK oraz Marszałka Województwa Podlaskiego przedstawiliśmy działania naszej szkoły na konferencji „Szkolnictwo zawodowe w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego”. Pani Dyrektor prezentowała osiągnięcia Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej oraz dobre praktyki szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej funkcji szkoły w środowisku lokalnym....