Wysokie oceny dla Zespołu Szkół w pięcioletnim projekcie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Certyfikaty i Oscary rozdane

Przez pięć kolejnych lat nasze technikum uczestniczyło w rozbudowanym projekcie „Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Mogliśmy wzbogacić edukację szkolną udziałem w laboratoriach naukowych uczelni wyższych, stażach u pracodawców, wykonywaniem zadań i realizacją pomysłów w szkolnym kole naukowym, pozyskując każdorazowo granty po 5000 zł. Uczniowie uczestniczyli w certyfikowanych i kwalifikacyjnych kursach poza programem szkolnym, pozyskując dodatkowe uprawnienia i certyfikaty. Wzmogliśmy naszą edukację mobilną poprzez udział w międzynarodowych stażach zawodowych w zakresie informatyki we Włoszech i Grecji w projekcie ERASMUS+. Nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje i pozyskali dodatkowy sprzęt do swoich pracowni. Wszystkie te poczynania zostały docenione przez Komisję Akredytacyjną ds. Szkolnictwa Zawodowego (m.in. prof. ucz. dr hab. Bogusław Plawgo, prof. ucz. dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska i in.), która wysoko oceniła zaangażowanie i uzyskane efekty związane z jakością kształcenia. Program nauczania, infrastruktura dydaktyczna, wsparcie w procesie uczenia się i wchodzenia na rynek pracy, zewnętrzna i wewnętrzna zmiana wizerunku szkoły to niektóre z elementów, dzięki którym otrzymaliśmy jako jedna z 13 szkół na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego prestiżowe wyróżnienie i certyfikat.