Tytuł Młodzieżowego Sędziego Sportowego dla miłośników sportu z Zespołu Szkół

Uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej biorą udział w programie „Młodzieżowy Sędzia Sportowy w Lekkoatletyce” prowadzonym przez Agnieszkę Chodziutko. Uczniowie wzięli udział w zgrupowaniu wojewódzkim programu MSS, gdzie uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów. Uczestnicy zdali egzaminy teoretyczne i praktyczne uzyskując tytuł Młodzieżowego Sędziego Sportowego w Lekkiej Atletyce. Niektórzy nasi uczniowie końcowe egzaminy teoretyczne i praktyczne zaliczyli na najwyższą ocenę. Gratulujemy uczestnikom i opiekunowi!