Wysokie noty Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w ocenie kształcenia zawodowego

Na zaproszenie BFKK oraz Marszałka Województwa Podlaskiego przedstawiliśmy działania naszej szkoły na konferencji „Szkolnictwo zawodowe w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego”. Pani Dyrektor prezentowała osiągnięcia Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej oraz dobre praktyki szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej funkcji szkoły w środowisku lokalnym. Zespół Szkół kolejny rok uczestniczy w projekcie związanym z kompleksowym wsparciem systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF (Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego), a szereg badań i analiz dotyczących działań szkoły, bazy edukacyjnej, współpracy z pracodawcami i instytucjami oraz wdrażanie nowoczesnych metod i form kształcenia złożyły się na uzyskanie wysokich ocen Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego. Bardzo mocnym atutem szkoły jest indywidualizacja procesu nauczania, co zostało szczególnie podkreślone przez organizatorów podczas konferencji. Mała szkoła jaką jest Zespół Szkół, znajdująca się w niewielkiej miejscowości jaką jest Czarna Białostocka posiada swoje mocne atuty i strony na tle dużych podlaskich placówek edukacyjnych. Każdy uczeń jest dla nas ważny, co mogą potwierdzić rodzice i uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.