Podsumowanie minionego roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, miłych spotkań, czas zerkania wstecz na wydarzenia i dokonania, które już są za nami. Systematyczna praca wielu uczniów owocuje na koniec bardzo dobrymi i dobrymi ocenami końcowymi. Mamy dzięki temu kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, po jednym w technikum 4-letnim i technikum 5-letnim. Mamy też uczniów, którym przyznano stypendium dyrektora. Wszystkim bardzo gratulujemy!

W minionym roku szkolnym wykonaliśmy dużo pracy, aby poprawiać warunki nauki i bazę dydaktyczną szkoły. Dokonały się w szkole remonty, które bardzo odmieniły wnętrze szkoły. Pozyskaliśmy nową pracownię komputerową i tworzymy Eco-centrum, które systematycznie wzbogaca się o nowe wyposażenie.

Dzień zakończenia roku szkolnego był też dniem egzaminu praktycznego w zakresie kwalifikacji EE.09 (Tworzenie stron internetowych i zarządzanie bazami danych), która jest ważną częścią wykształcenia technika informatyka. Na pierwszym dołączonym zdjęciu widać uczniów klasy IV, którzy zdawali egzamin EE.09. Ten egzamin jak również egzamin INF.02 w części pisemnej (test) przebiegał w nowej pracowni komputerowej, którą pozyskaliśmy w tym roku dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego i dzięki uczestnictwu w programach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozyskaliśmy też (tą samą drogą oraz dzięki uczestnictwu w programie „Aktywna Tablica”) kilkanaście wydajnych laptopów (niektóre z nich widać na kolejnych zdjęciach w galerii).

W tworzenie nowej pracowni komputerowej aktywnie angażowali się uczniowie

Społeczność szkolna żyje i pracuje w pewnym rytmie, na który składają się normalne zajęcia, ale również uroczystości szkolne i lokalne

Akcje wolontariatu i akcje charytatywne

Działania profilaktyczne i uczestnictwo w projektach

Wizyty gimnazjalistów

Szkolne oraz międzyszkolne turnieje sportowe

Kolejne zdjęcia w galerii, niektóre jeszcze nie publikowane, stanowią ślady wydarzeń minionego roku szkolnego, wielu z Was się na nich odnajdzie.

Na koniec miło nam przypomnieć, że uczestniczymy w trzeciej edycji praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS+, wyjazd do Grecji jest planowany na wrzesień przyszłego roku szkolnego i uczestniczy w nim duża część uczniów naszej szkoły. Ostatnie, bardzo wakacyjne zdjęcia w galerii ukazują, jak to było w czasie poprzednich wyjazdów.

Wszystkim życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!