Edukacja w terenie – komputery nie tylko w pracowni informatycznej

Nasi uczniowie uczestniczyli ostatnio w edukacyjnej wycieczce do oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej. Celem wyprawy było poznanie procesów biotechnologii tradycyjnej stosowanej w ochronie środowiska i ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach biologii i chemii. Ponadto można było w praktyce poznać zastosowanie komputerów i odpowiedniego oprogramowania w ramach orientacji zawodowej zawodu technik informatyk.

Uczniowie dowiedzieli się, że w naszej oczyszczalni istnieją tylko 2 etapy oczyszczania ścieków – mechaniczny i biologiczny. Obejrzeli kraty, piaskownik, oraz wielkie SBR-y, w których w procesach fermentacji beztlenowej i tlenowej mikroorganizmy, zwane osadem czynnym, rozkładają związki organiczne znajdujące się w ściekach. Poszczególne etapy przepływu ścieków w oczyszczalni są kontrolowane za pomocą programu komputerowego, który ułatwia kontrolę wszystkich procesów.
Wiadomości i doświadczenia nabyte podczas lekcji w terenie często pozostają na dłużej w pamięci, niż informacje pozyskane z podręcznika na tradycyjnych zajęciach.