Informatyka, medycyna, projektowanie – co łączy te dziedziny?

10 października w Zespole Szkół w ramach orientacji zawodowej odbyły się warsztaty dla uczniów „Oprogramowanie typu CAD w projektowaniu sprzętu medycznego” prowadzone przez doktoranta Politechniki Białostockiej Piotra Prochora. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się możliwościami typowego oprogramowania CAD (SolidWorks, Catia, Ansys/AnsysWorkbench)
W trakcie warsztatów omówiono następujące zagadnienia:
1. Projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. computer aided design), jego możliwości oraz zastosowanie
2. Problem I (praktyczny) – indywidualny wózek inwalidzki dla psa po amputacji kończyny.
3. Problem II (praktyczny) – modernizacja wózka inwalidzkiego do gry w rugby.
4. Problem III (teoretyczny) – projekt indywidualnego dystraktora żuchwy.
Zaprezentowane i omówione etapy praktyczne stanowiły relację z rzeczywistych realizacji wykonanych przez prowadzącego, a uczniowie mieli okazję zapoznać się z ich dokumentacją filmową i fotograficzną. Poruszone zagadnienia pozwoliły uczniom na poznanie nie tylko możliwości oprogramowania, ale również poszczególnych etapów realizowania całego projektu.
Jak widać, zawód informatyka ma szerokie korelacje w wielu dziedzinach nauki, przemysłu, medycyny, a ciekawe zajęcia tematyczne i warsztaty pozwalają przybliżyć uczniom informacje z tym związane celem podjęcia w przyszłości trafnych wyborów kierunków studiów.