Bądźmy ECO – projekt EcoCentrum kompetencji BOF w Technikum w Czarnej Białostockiej

Kształcąc przyszłych informatyków mamy na uwadze ich wszechstronny rozwój, również w dziedzinie ekologii. W nowej pracowni komputerowej odbyły się warsztaty dotyczące wpływu działalności człowieka na środowisko, odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody, konsekwencji zdrowotnych wynikających ze skażenia środowiska. Trenerzy – doradcy zawodowi p. A. Samborska i p. B. Brzozowska z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów przeprowadziły zajęcia edukacyjne w oparciu o prezentacje multimedialne, zasoby Internetu, angażując uczniów w pracę indywidualną i grupową poprzez przygotowywanie kart pracy i prezentacji grupowych. Uczniowie podnieśli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie działań proekologicznych, a co najważniejsze zaproponowali szereg ciekawych rozwiązań w zakresie Eco Wychowania.