Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Wszystkim nauczycielom, dyrektorowi, pracownikom administracji i obsługi składamy najlepsze życzenia i podziękowania za ich wysiłki i trud wkładany codziennie w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Chociaż często pojawiają się różne przeszkody i trudne sytuacje, to w tym szczególnym dniu staramy się myśleć tylko o dobrych i pięknych chwilach. Pomagają nam w tym okolicznościowe piosenki, wiersze, żarty i skecze oraz pamięć i kwiaty od naszych uczniów.