Konsultacje dla uczniów w Zespole Szkół w budynku szkoły (od 1 VI)

Barbara Andrejczuk
4.06. czwartek – godz. 10.00,
8.06. pon. godz. 12.00,
10.06. środa godz. 13.00,
15.06. pon. godz. 12.00,
18.06. godz.10.00,
22.06. pon. godz. 9.30

Andrzej Dadura
poniedziałek 11.00

Ewa Gontarek
4.06. czwartek: 9.30
8.06. poniedziałek: 12.00
10.06. środa: 13.00
15.06. poniedziałek: 12.00
23.06. wtorek: 11.15   oraz   13.15

Anna Makiełkowska
czwartek, godz. 11.00

Anna Matląg
czwartek, godz. 13.00

Roman Matląg
czwartek, godz. 14.00

Joanna Jaworska Micun
piątek, godz. 11.00

Łukasz Prochor
środa, godz. 9.30

Krystyna Wróblewska
czwartek, godz.  10.00