O profilaktyce nigdy za dużo

Uczniowie klas I i klasy II uczestniczyli w pierwszych tego roku szkolnego cyklicznych spotkaniach profilaktycznych z psychologiem PPPP w Białymstoku. Tematem spotkania było wskazanie uczestnikom zgubnych skutków oddziaływania czynników chemicznych w substancjach psychoaktywnych i e-papierosach. Pomimo wielu publikacji i nagłaśnianych w mediach przypadków zatruć wśród użytkowników e-fajek i dopalaczy, wciąż młodzi ludzie po nie sięgają. Aerozol z e-papierosów wdychany jest nie tylko przez palacza, ale również osoby postronne. Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw, gdyż odsetek użytkowników jest bardzo wysoki, zwłaszcza w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Dane przekazane przez psychologa potwierdziły, że około 30% uczniów 15-19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz. Skutki zdrowotne takich zachowań to podrażnienie dróg oddechowych, zmiany rozedmowe w płucach, negatywne oddziaływanie na układ immunologiczny i ośrodkowy układ nerwowy, podrażnianie oczu, nudności i wymioty.

Warto uświadamiać młodych ludzi i wciąż przypominać, że zdrowie jest jednym z najcenniejszych darów.