Z wizytą u gimnazjalistów w Czarnej Wsi Kościelnej.

W ramach tegorocznej rekrutacji odwiedziliśmy uczniów klasy III gimnazjum w Czarnej Wsi Kościelnej, aby przekazać im informacje o kierunkach naboru do naszej szkoły. Kolorowe foldery promocyjne, długopisy i kalendarze były ciekawymi gadżetami wspierającymi wystąpienie Pani Dyrektor. Uczniowie dowiedzieli się o kameralnej atmosferze panującej w naszej szkole, rodzajach prowadzonych zajęć, bazie edukacyjnej i wydarzeniach towarzyszących lekcjom podczas roku szkolnego, sukcesach informatycznych i sportowych naszych uczniów. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na ważne aspekty związane z wyborem szkoły, zaś Pan informatyk przybliżył specyfikę zawodu technik informatyk i branże, w których informatycy są zatrudniani. Ciekawostką okazał się fakt, że już uczniowie klasy I podczas zajęć przyswajają specjalistyczną wiedzę informatyczną, którą wykorzystują podczas naprawiania własnego sprzętu komputerowego przynoszonego na ćwiczenia szkolne. Warto podkreślić również możliwość podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym, w którym proponujemy (w oparciu o przeprowadzone ankiety) rozszerzenie przedmiotów: język angielski, matematyka, informatyka, geografia.
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania nas w trakcie rekrutacji, a także zapraszamy klasę I z wychowawczynią do spotkania w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej. Wieloletnie tradycje pokazują, że wśród absolwentów naszej szkoły wiele ciekawych osób uczyło się wcześniej w Zespole Szkół z Czarnej Wsi Kościelnej, a w chwili obecnej ciepło wspominają naukę u nas, pracując na wielu różnorodnych stanowiskach pracy.