Dostęp do szkolnego serwera

Dostęp do wspólnych katalogów w przeglądarce internetowej

Możesz zalogować się do wspólnych folderów szkolnego serwera nazwą użytkownika i hasłem, którego używasz w szkole. Skorzystaj z następującego adresu (małe litery i znak ukośnika na końcu obowiązkowo):

http://zs.liceum.net/wspolne/

Prawa dostępu do poszczególnych folderów są ustawione identycznie jak w szkole.

Stacja monitoringu jakości powietrza