DRUGIE ŻYCIE – czyli o profilaktyce w Zespole Szkół inaczej

Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie gościł w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej z autorskim spektaklem „Drugie Życie”. Przemyślenia i refleksje związane z powodami sięgania po alkohol i używki oraz objawianiem agresji i przemocy przez młodych ludzi poparte były sztuką artystyczną w wykonaniu krakowskich aktorów. Ukazano skuteczne sposoby zapobiegania złym sytuacjom oraz wskazano pozytywne wzorce i autorytety, aby młodego widza ukierunkować na możliwość rozwiązania osobistych problemów poprzez słuchanie, rozumienie sytuacji, właściwą organizację wolnego czasu, wyznaczenie dobrych celów w życiu. Młodzież Zespołu Szkół oraz zaproszeni goście – uczniowie klas VIII z SP 1 i SP 2 aktywnie włączali się do rozważań i monologów aktorskich. W spektaklu uczestniczyło około 130 osób i każda z nich odnalazła w ukazanych scenach i dialogach elementy mądrości życiowych adekwatne do własnej sytuacji.
Udział w spektaklu profilaktycznym młodzieży Zespołu Szkół i uczniów klas VIII szkół podstawowych był kolejnym elementem ich integracji środowisk szkolnych i zacieśnianiem więzi pomiędzy placówkami.