Staże zawodowe we Włoszech!

logo2
Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej bierze udział w programie praktyk zawodowych, które odbędą się we Włoszech, w prowincji Udine. W ramach projektu młodzież weźmie udział w 2-tygodniowym stażu zawodowym w ciekawym regionie i atrakcyjnych warunkach.

Projekt praktyk pt. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE = ROZWÓJ” nr 2020-1-PL01-KA102-081019 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do  uczniów szkoły z klas II-IV, kształcących się w specjalizacji technik informatyk.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych, językowych (np. pokonanie bariery językowej, poprawniejsza i bardziej płynna komunikacja w języku angielskim, poszerzenie zakresu słownictwa specjalistycznego), społecznych i osobistych (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, praca w grupie, większa otwartość i tolerancja względem innych kultur).

Program praktyk został przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników, ich indywidualne oczekiwania i poziom kompetencji. W czasie stażu uczestnicy będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje, zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz skonfrontować wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole z realnymi potrzebami pracodawców. W czasie mobilności młodzież weźmie również udział w programie kulturowym, wycieczkach krajoznawczych oraz innych aktywnościach czasu wolnego, zorganizowanych przez Buiatti we współpracy z opiekunami z Polski.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci obowiązkowymi zajęciami przygotowawczymi z zakresu: organizacyjnego, językowego, kulturowego, pedagogiczno-psychologicznego oraz teoretycznego.

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 22.12.2020.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły.