99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Jestem dumny z bycia Polakiem. Polska to moja ojczyzna i mój dom.

W tym roku obchody Święta Niepodległości miały wieloraki wymiar. W wigilię 99. rocznicy odzyskania wolności zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie nawiązujące do historycznych wydarzeń. Krótkie wystąpienia uczniowskie przeplatane były recytacją fragm. „ Kwiatów polskich”, wiersza „Oblicze ojczyzny”, odtwarzaniem utworów G. Turnaua „Tutaj jestem” i J. Kaczmarskiego „Krajobraz utopijny”. Nowością były wypowiedzi uczniów nagrane podczas wcześniejszych wywiadów, będące odpowiedziami na pytania: „czym dla ciebie jest ojczyzna?”, „czy jesteś zadowolony, że mieszkasz w Polsce?”, „czy odczuwasz dumę z bycia Polakiem?”, „ czy swoją przyszłość wiążesz z Polską?”. Każdy z nas, jeśli nie wypowiedział się publicznie, to zadał sobie takie pytania. Wielu uczniów wypowiedziało się pięknie, dojrzale i szczerze. Na koniec spotkania Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich do udziału w lokalnych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017r. i złożenia wiązanki na Placu Konstytucji 3 Maja w Czarnej Białostockiej.

Kolejnym elementem obchodów Dnia Niepodległości był udział przedstawicieli naszej szkoły P. E. Gontarek oraz P. B. Szuchnickiej w 29. Biegu Niepodległości w Warszawie. Cieszymy się, że w tak ważnej imprezie, w której uczestniczy ponad 18 tys. biegaczy mamy naszych reprezentantów z Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Jak widać, świętować można na różne sposoby. Ważne, by swoją postawą i zachowaniem zapracować na szacunek i podziw dla Polski i Polaków.