CYBER BULLYING

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012

Kreatywne warsztaty na temat przeciwdziałania cyber – bullyingowi w ramach projektu „bezpieczni w sieci”.
Współczesny człowiek – aktywny użytkownik Internetu, często może spotkać się z różnymi formami przemocy w Internecie. W ramach działań profilaktycznych zorganizowaliśmy w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej wszystkim uczniom naszej szkoły warsztaty dotyczące cyberprzemocy i cyberprześladowania. Prowadzone były one przez psychologów Pracowni Szkoleniowej KROKUS z Krakowa. Młodzież została zapoznana z różnymi formami przemocy internetowej oraz skutkami fizycznymi, psychicznymi, społecznymi cyberprześladowań. Uczestnicząc w innowacyjnym programie z zakresu zapobiegania cyberprzemocy i skutecznej interwencji wobec zastraszania przez Internet szczególnie ważne było skupienie się na poszukiwaniu sposobów unikania prześladowań i przemocy. Dużo czasu poświęcono na trening kontroli złości i radzenia sobie ze stresem, który jest częstą przyczyną agresji i złych komentarzy. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości i wiedzy na temat cyberprzemocy, odpowiedzialności indywidualnej i bezpieczeństwa w Internecie przyniesie wiele pozytywnych skutków w najbliższej przyszłości i wzmocni poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów podczas korzystania z Internetu.