Egzamin zawodowy w sesji zimowej 2024  z kwalifikacji INF.03 w zawodzie technik informatyk

Egzamin odbędzie się 15 stycznia w poniedziałek w sali nr 8.

  • Egzamin w części pisemnej odbędzie się o godzinie 9:00 i będzie trwał godzinę (60 minut).
  • Egzamin w części praktycznej odbędzie się o godzinie 12:30 i będzie trwał 2,5 godziny (150 minut).

Na obie części egzaminu należy przyjść 15 minut wcześniej z dowodom tożsamości i czarno piszącym długopisem.

Obecność na egzaminie jest obowiązkowa i jest ona warunkiem ukończenia szkoły.

Egzamin ten dotyczy uczniów klasy V. Pozostali uczniowie klas młodszych mają w tym czasie dzień wolny od zajęć szkolnych.