Egzaminy zawodowe 2022

W minionym tygodniu zakończyliśmy egzamin z kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Część pisemną uczniowie zdawali jako test przy komputerze, co było pewną nowością, bo dotąd egzamin tego typu był przeprowadzany z wykorzystaniem arkuszy papierowych. Nowa forma tego egzaminu miała też ważną zaletę – wstępny wynik egzaminu był dostępny  zaraz po zakończeniu egzaminu.
Egzamin INF.02 w części praktycznej odbywał się w przeciągu dwóch dni, na trzech zmianach. Podczas tego egzaminu uczniowie wykazywali się kompetencjami w zakresie sieci komputerowych i systemów operacyjnych Windows i Linux, zarówno w wersji desktop jak i serwer.
Wszystkim, którzy pomyślnie zdali już egzaminy serdecznie gratulujemy. Pozostałe egzaminy przebiegać będą według harmonogramu, który zamieściliśmy w zakładce Egzaminy, matury. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i szczęśliwych, dobrze przygotowanych zadań.