Gramy walentynki

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych przygotowaliśmy krótkie obchody dnia zakochanych, połączone z quizami i konkursami dotyczącymi postaci św. Walentego, tradycjami i okolicznościami pojawienia się tego święta. Młodzież miała okazję popisać się wiedzą o tradycjach tego święta w Europie, jak również pomysłowością i kreatywnością w tematycznych quizach i konkursach. Uzdolnieni muzycznie uczniowie odgadywali tytuły różnych filmów o miłości w oparciu o prezentowane utwory muzyki filmowej ( min. Bodyguard, Dirty Dancing, Titanic, Pretty Woman, Ogniem i Mieczem itp.). Klasowi twórcy poezji ułożyli romantyczne i zabawne strofy o miłości, a uzdolnieni plastycznie uczniowie wykonali prace prezentujące wyobraźnię o walentynce. Każdy uczestnik obdarowany został gadżetem pamiątkowym, aby nastrój i atmosfera tego dnia towarzyszyła po zajęciach w szkole wszystkim uczniom, nie tylko tym zakochanym.

walentynki1 walentynki3 walentynki4 walentynki5 walentynki6 walentynki7 walentynki8 walentynki9 walentynki11 walentynki12 walentynki13 walentynki14 walentynki15 walentynki16 walentynki17 walentynki18 walentynki22 walentynki100