Harmonogram zajęć w tygodniu 16 – 20.11.2020

W tym tygodniu (od 16 listopada) wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z normalnym planem zajęć, nie ma zajęć stacjonarnych w szkole.

1) Wykonujemy zadania w zakładkach przedmiotowych na stronie szkoły i odsyłamy na e-mail nauczyciela.

2) Cały czas jesteśmy zalogowani do MS Teams i sprawdzamy tam kalendarz, tam nauczyciele wstawiają daty spotkań.

3) Sprawdzamy inne kanały łączności z nauczycielem, np. pocztę elektroniczną i wykonujemy dodane tam polecenia.

4) Zaglądamy do zadań i notesów zajęć w zespołach na MS Teams i tam sprawdzamy i wykonujemy zadania.

Każdy uczeń ma założone konto w systemie Microsoft Teams, nazwę logowania i hasło otrzymaliście na pocztę elektroniczną podaną do kontaktu (na lekcjach przedmiotów zawodowych). Proszę otworzyć ten e-mail i zalogować się do systemu Teams, tam będą najczęściej prowadzone zajęcia on-line.