Każdy inny, wszyscy równi

W dniu dzisiejszym gościliśmy studentów Politechniki Białostockiej, którzy przeprowadzili pogadankę o niepełnosprawności, wykluczeniu społecznym i barierach środowiskowych związanych z niepełnosprawnością. Prezentacja studenckiego koła naukowego przedstawiała sposoby likwidacji takich barier i ograniczeń, które napotykają w swoim życiu osoby z niepełnosprawnością. Prezentowane były również ciekawe i pomysłowe urządzenia wspierające takie osoby. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując quiz wiedzy o prezentowanych zagadnieniach.