Laptopy dla szkół powiatowych

Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji trafił do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Białostocki. Starostwo Powiatowe w Białymstoku pozyskało dodatkowe fundusze na zakup 38 laptopów. Dyrektorzy szkół odebrali sprzęt, Komputery trafiły do uczniów i nauczycieli, którzy takiego sprzętu nie mają, a jest im potrzebny w związku z epidemią i koniecznością zdalnego nauczania. Sprzęt komputerowy starostowie przekazali dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki tj.:
1. Zespołowi Szkół Mechanicznych w Łapach – 16 laptopów na łączną kwotę 25 684,00 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach – 13 laptopów na łączną kwotę 20 337,00 zł,
3. Zespołowi Szkół w Czarnej Białostockiej – 6 laptopów na kwotę 8 994,00 zł
4. Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach – 3 laptopy na kwotę 5 397,00 zł.

Starosta Jan Bolesław Perkowski wyjaśnia, że o liczbie przekazanych laptopów decydowało zapotrzebowanie, ale też liczba uczniów w danej szkole.

Koszt zakupu laptopów to 60,5 tys. zł, przy czym dofinansowanie w ramach projektu grantowego wyniosło aż 59,6 tys. zł. Pieniądze udało się pozyskać z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.