Lekcje zdalne w pierwszym tygodniu po feriach

Lekcje od poniedziałku 7 lutego do piątku 11 lutego odbywać się będą zdalnie, ale zgodnie z dotychczasowym planem i szczegółowymi terminami w kalendarzu MS Teams (najlepiej uruchomić w przeglądarce w portalu office.com).

W kolejnym tygodniu lutego (od 14 lutego do 17 lutego) lekcje będą odbywać się w systemie mieszanym (hybrydowo) o ile władze oświatowe nie zmienią obecnie obowiązujących rozporządzeń. Plan lekcji na ten okres zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.