Młodzież i dzieci zbierają elektrośmieci

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Zachęcamy wszystkich do pomocy w zbiórce, każdy zebrany kilogram elektrośmieci to mniej na wysypiskach i mniej emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Strona organizatora akcji zbiórki elektrośmieci

Poniżej kilka zasad zbiórki elektrośmieci w naszej szkole:

 • Zbiórka odbywa się w każdym dniu roboczym w godzinach od 8 do 16.
 • Przyniesione elektrośmieci składujemy w pomieszczeniu gospodarczym przy świetlicy (drzwi na wprost wejścia do szkoły), w porozumieniu z osobą zarządzającą tym pomieszczeniem (Pani Elżbieta Gonczar).
 • Zbieramy wszystko oprócz tonerów i świetlówek. Zbieramy m.in. duże i małe urządzenia elektryczne i elektroniczne, narzędzia elektryczne, zabawki elektryczne, baterie i akumulatory i wszystkie inne przedmioty wykorzystujące zasilanie elektryczne.
 • W przypadku dużych gabarytów (np. duże urządzenia gospodarstwa domowego) prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt ze szkołą.

Rodzaje zbieranego sprzętu:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
 • Komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne
 • Laptopy
 • Drukarki
 • Puste cartridge do drukarek
 • Sprzęt kopiujący
 • Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
 • Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
 • Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
 • Odbiorniki radiowe
 • Odbiorniki telewizyjne
 • Kamery video
 • Sprzęt video
 • Sprzęt hi-fi
 • Instrumenty muzyczne
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli
 • Automaty
 • Baterie i akumulatory

Pełny wykaz zbieranego sprzętu znajduje się na stronie organizatora akcji:
Pełna lista zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego