Moje cele i dążenia życiowe – czyli o sztuce motywacji

 • 44498974_1780578392064163_4011710457617317888_o
 • 44262495_1780578305397505_5669423505792303104_o
 • 44468789_1780578255397510_8532739122404524032_o
 • 44481300_1780577982064204_4944911550008786944_o
 • 44519427_1780578122064190_2584825732366598144_o
 • 44532955_1780577988730870_3601852006416777216_o
 • 44544451_1780578462064156_1690557199958409216_o
 • 44551786_1780578482064154_7546680546106015744_o
 • 44593719_1780578325397503_1566824694013755392_o
 • 44645036_1780578538730815_1837116142821310464_o
 • 44683170_1780577975397538_1237544274577326080_o
 • 44685273_1780578168730852_2025746820084269056_o
 • 44689206_1780578115397524_8321753617107255296_o

W ramach cyklicznych spotkań uczniów Zespołu Szkół z psychologiem z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Białymstoku zorganizowaliśmy ostatnio warsztaty połączone z przeprowadzeniem analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pojawiających się w naszych dążeniach życiowych i celach. Na początku spotkania Pan psycholog przeprowadził krótkie ćwiczenia prowadzące do uświadomienia uczniom ich własnych celów, budowania ich hierarchii, rozróżniania celów – długo i krótkoterminowych oraz określenia różnych możliwości realizowania tych celów. Praca w grupach międzyoddziałowych, „burze mózgów”, prezentacje – to niektóre metody warsztatowe zastosowane podczas tego spotkania. Oprócz określenia przez każdego ucznia, tego co jest w życiu ważne, współpraca między nimi była kolejną okazją do utrwalania kompetencji kluczowych i budowania pozytywnych relacji.
Warto tego typu spotkania przenosić na grunt domu rodzinnego i utrwalać relacje między członkami rodziny oraz znajomymi, gdyż wzajemne zaufanie i współpraca pozwalają osiągnąć postawione sobie cele i odczuwać wynikającą z tego satysfakcję.

 

 

44262495_1780578305397505_5669423505792303104_o44468789_1780578255397510_8532739122404524032_o44481300_1780577982064204_4944911550008786944_o44519427_1780578122064190_2584825732366598144_o44689206_1780578115397524_8321753617107255296_o44532955_1780577988730870_3601852006416777216_o 44544451_1780578462064156_1690557199958409216_o 44551786_1780578482064154_7546680546106015744_o 44593719_1780578325397503_1566824694013755392_o 44645036_1780578538730815_1837116142821310464_o 44683170_1780577975397538_1237544274577326080_o 44685273_1780578168730852_2025746820084269056_o