Muzyczne podróże po Europie.

Uczestnicząc w kolejnej audycji muzycznej mieliśmy okazję zapoznać się z muzyką wybranych krajów Europy m.in. Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Anglii, Austrii. Odrębność narodowa mieszkańców poszczególnych krajów widoczna jest w tradycji, literaturze, muzyce, malarstwie a nawet w kulinariach. Muzyka każdego kraju w różnych okresach historycznych miała swoje specyficzne cechy, z którymi mogliśmy się zapoznać słuchając utworów muzyki klasycznej Bacha, Bizeta, Rossiniego, Straussa, Beethovena i innych.