Nagrody z walentynkowym serduszkiem

Naukę w II semestrze rozpoczęliśmy uroczystym apelem szkolnym, na którym Pani Dyrektor omówiła wyniki w nauce i frekwencję w poszczególnych klasach oraz podsumowała najważniejsze wydarzenia towarzyszące nauce. Najlepsi uczniowie wyróżnieni zostali nagrodą finansową – Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół: W. Buczyńska kl. I, J. Bielawski kl. IV, J. Piekunko kl. IV, K. Korsak kl. II, M. Klimowicz kl. III, B. Krystoń kl. IV, B. Marcińczyk kl. I. Ponadto międzynarodowe certyfikaty mobilności zawodowej dla zawodu technik informatyk otrzymało 15 uczniów, którzy swoje umiejętności zawodowe pogłębiali podczas dwutygodniowych staży w Grecji.
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy kolejnych sukcesów. Spotkanie zakończyliśmy akcentem walentynkowym oraz bardzo miłymi życzeniami z poczty walentynkowej, a słodki poczęstunek dopełnił całości.