Nagrodzeni najlepsi uczniowie Zespołu Szkół

Drugi semestr roku szkolnego rozpoczęliśmy miłą niespodzianką – wręczeniem najlepszym uczniom wyróżnień i stypendiów finansowych. Podczas uroczystego apelu Pani Dyrektor pogratulowała uczniom, którzy na wniosek Szkolnej Komisji Stypendialnej otrzymali Stypendium Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej za wysokie wyniki w nauce. Należą do nich: Michał Micun (kl. IV), Dawid Stuczyk (kl. IV), Rafał Chwiedź (kl. I), Kacper Korsak (kl. I), Kacper Szuchnicki (kl. III). Ponadto 12-stu uczniom wręczone zostały certyfikaty odbycia dwutygodniowego stażu zawodowego w zakresie informatyki w Grecji, które są potwierdzeniem certyfikowanych kwalifikacji i kompetencji Europass Mobility.
Powyższe nagrody finansowe i międzynarodowe certyfikaty podnoszą prestiż naukowy naszej szkoły, a jednocześnie są zachętą do podejmowania wysiłków naukowych przez pozostałych uczniów. Przecież nikt nie pozyskuje wiedzy dla rodziców i znajomych, każdy uczy się dla siebie, aby w przyszłości realizować swoje plany i zamierzenia na odpowiednim poziomie.
nagrodzeni1 nagrodzeni2 nagrodzeni3 nagrodzeni4 nagrodzeni5 nagrodzeni6 nagrodzeni7